Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 30-06-2017 / 143 van 2008


ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:529
Datum30-06-2017
InhoudsindicatieArubaanse profijtontnemingszaak. Artikelen 38e Sr (oud) en 1:77 Sr. Overschrijding redelijke termijn. Verwerping verweer tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie o.g.v. verjaring van de ontnemingsvordering, ontbreken van pv ontnemingszitting, niet tijdig en onvolledig verstrekken van stukken. Verzoeken tot het beluisteren van afgeluisterde gesprekken en horen van getuigen afgewezen. Matiging geschatte w.v.v. Toepassing vervangende hechtenis o.g.v. artikel 1:59 Sr.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3424 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AK3574 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE5591 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7660 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2007:BA4257