Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-10-2018 / 186 van 2016/AUA201600886


ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:633
Datum17-10-2018
Inhoudsindicatieciviel recht, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid van gedaagde in hoedanigheid van bestuurder van bedrijf
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★