Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 27-06-2018 / BBZ nrs. CUR201500673 tot en met CUR201500677


ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:146
Datum27-06-2018
InhoudsindicatieHet Gerecht is van oordeel dat belanghebbende geen controleerbare en sluitende kasadministratie heeft gevoerd, en daarom niet aan de administratie-en bewaarplicht van art. 43 ALL heeft voldaan. Het Gerecht acht deze schending voldoende ernstig voor omkering en verzwaring van de bewijslast. Aan belanghebbende zijn vergrijpboetes van 50 percent opgelegd. Sinds de kennisgeving door de Inspecteur van zijn voornemen de boete op te leggen tot de onderhavige uitspraak van het Gerecht zijn meer dan negen jaar verstreken, hetgeen een overschrijding van de redelijke termijn meebrengt. Het Gerecht zal de boetes met 20% matigen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7184 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:54 ★★★★★