Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 27-08-2018 / AR 2017/83306/CUR201701109


ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:232
Datum27-08-2018
Inhoudsindicatieonrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen. Vertrouwen op niet realistische financieringstoezeggingen.
TijdschriftartikelGerecht in eerste aanleg van Curaçao 27-08-2018
OR 2018/140
De bestuurder van een vennootschap had beter moeten weten dan op de niet-realistische financieringstoezeggingen van derden te vertrouwen. Door toch lange tijd betalingstoezeggingen te doen die niet werden nagekomen, heeft hij als bestuurder onrechtmatig gehandeld jegens eiseres.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★