Gerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 06-03-2019 / CUR201600591 t/m CUR201600602


ECLIECLI:NL:OGEAC:2019:43
Datum06-03-2019
InhoudsindicatieVerkapte winstuitdeling. Onttrekking aan de NV is ten goede gekomen aan aandeelhouder. Beide partijen waren zich van die vermogensverschuiving bewust. Na sluiting onderzoek heeft belanghebbende verzocht om boetevermindering vanwege overschrijding redelijke termijn. Dit verzoek wordt behandeld, omdat ten tijde van sluiting de redelijke termijn nog niet was overschreden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:54 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2233
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:130