Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 25-03-2015 / 100.00140/14


ECLIECLI:NL:OGEAM:2015:4
Datum25-03-2015
InhoudsindicatieVerdachte heeft als ambtenaar meerdere malen geldbedragen voor een andere bestemming aangewend als waarvoor deze bedoeld waren. Beroep op NO wegens normschendingen, strijd gelijkheidsbeginsel of overschrijding redelijke termijn faalt. Het Gea verklaart hem schuldig aan het medeplegen van het als ambtenaar opzettelijke verduisteren van geld of geldswaardig papier, meermalen gepleegd. Bij opleggen straf houdt het Gea rekening met het feit dat de gelden zijn aangewend tbv toerisme, het feit dat verdachte overtuigd was te handelen in het belang van de dienst, de feiten inmiddels meer dan vijf jaar geleden hebben plaatsgevonden en het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft. Verdachte krijgt 1 dag voorwaardelijk, met proeftijd 1 dag.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★