Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-10-2018 / CUR2017H00019 en CUR2017H00020


ECLIECLI:NL:OGHACMB:2018:164
Datum18-10-2018
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn. Bij de beoordeling van de vraag of in een voorkomend geval de redelijke termijn in belastingzaken is overschreden, dient te worden aangesloten bij de uitgangspunten welke door de Hoge Raad zijn geformuleerd, in onder meer het overzichtsarrest van 19 februari 2016, nr. 14/03907, ECLI:NL:HR:2016:252, BNB 2016/140. Met betrekking tot de gevolgen in zaken waarin de redelijke termijn in belastingzaken is overschreden sluit het Hof aan bij de uitspraak van de bestuursrechter van 18 januari 2017, HLAR 79024/16, ECLI:NL:OGHACMB:2017:64, te weten Afl 500 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden. Hoewel de klacht terecht is voorgedragen zal het Hof daaraan in deze zaak nog geen gevolgen verbinden. Het Hof doet in deze zaak voor het eerst uitspraak over de gevolgen van de hiervoor bedoelde rechtspraak van het EHRM in belastingzaken die vallen onder de rechtsmacht van het Hof en over de termijnen die in zaken als deze voor de verschillende fasen van de procedure gelden. Alle bestuursorganen die het aangaat en het Gerecht dienen zich op deze verstrekkende nieuwe ontwikkeling in de rechtspraak van het Hof te kunnen instellen. Het Hof zal pas gevolgen verbinden aan overschrijding van de redelijke termijn in procedures waarin op of na 1 oktober 2018 een bezwaarschrift is ingediend. Naheffingsaanslagen omzetbelasting terecht door het Gerecht in eerste aanleg vernietigd nu eerst dan sprake is van een als belastbare prestatie aan te merken handeling indien een dergelijke handeling onder bezwarende titel wordt verricht, hetgeen de Inspecteur echter niet aannemelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2461 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:64 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2019:4
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:218