Parket bij de Hoge Raad, 14-12-2004 / 01023/04


ECLIECLI:NL:PHR:2004:AR3226
Datum14-12-2004
InhoudsindicatieOpzet en toerekenbaarheid na drank- en medicijngebruik. 1. Een verweer dat verdachte i.v.m. de toestand waarin hij verkeerde na voorafgaand gebruik van alcohol en medicijnen het tenlastegelegde niet opzettelijk heeft begaan, kan slechts slagen indien bij verdachte t.t.v. zijn handelen ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan zou hebben ontbroken. 2. 's Hofs verwerping van het verweer dat het feit (zware mishandeling) niet aan verdachte kan worden toegerekend, komt erop neer dat verdachte in een korte periode grote hoeveelheden alcohol en medicijnen die naar hij wist niet in combinatie met alcohol mochten worden gebruikt tot zich heeft genomen en zich aldus vrijwillig heeft gebracht in de toestand waarin hij het feit beging. Dit oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3226 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR3226 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK8507 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BI2086 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW1953
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2048
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ9927
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5040
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9281
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4296
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BO9249
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK6599
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK5363
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK4786
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3987