Parket bij de Hoge Raad, 02-06-2006 / C05/164HR


ECLIECLI:NL:PHR:2006:AW6167
Datum02-06-2006
InhoudsindicatieGeschil tussen voormalig werknemer en werkgever over aansprakelijkheid uit hoofde van art. 7:658 BW voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer als gevolg van gezondheidsklachten aangeduid als Repetitive Strain Injury (RSI) (81 RO).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW6167 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW6167 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3519