Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2008 / 01946/07


ECLIECLI:NL:PHR:2008:BD2578
Datum17-06-2008
InhoudsindicatieHoge Raad herijkt regels inzake overschrijding van de redelijke termijn. De HR acht het dienstig de uitgangspunten en regels over de inbreuk op het in art. 6.1 EVRM gewaarborgde recht van de verdachte op behandeling van zijn strafzaak binnen een redelijke termijn en het rechtsgevolg dat aan een vastgestelde inbreuk op dat recht dient te worden verbonden samen te vatten en aan te passen. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de arresten HR LJN AA7309 en HR LJN AA9372 zijn tussen *** weergegeven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AA9372 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA7692
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3255 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC6913 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI0505 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC6913 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:203
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3779
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3299
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI7304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH9943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4827
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4242
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF8853
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF5061
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3299
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3198
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3193
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3184
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF3181
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE9597
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF8853
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF5061
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3198
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3193
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3185
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3184
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BE9597
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1160
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1158
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:3462
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:3396
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:3395
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:3392
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:6055
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1219
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1218
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:3973