Parket bij de Hoge Raad, 09-12-2008 / 00491/07


ECLIECLI:NL:PHR:2008:BF3196
Datum09-12-2008
InhoudsindicatieOM-cassatie. Ontvankelijkheid OM en de redelijke termijn. Onmiddellijke toepassing arrest HR. T.t.v. het bestreden arrest golden v.w.b. de aan de overschrijding van de redelijke termijn te verbinden gevolgen, de regels uit HR NJ 2000, 721. Niettemin zal de bestreden uitspraak moeten worden getoetst aan het nadien gewezen HR LJN BD2578. In die uitspraak ligt besloten dat aan de regel dat aan termijnoverschrijding niet de n-o van het OM kan worden verbonden, onmiddellijk toepassing dient te worden gegeven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AU3475 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AR2439 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8320 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8283 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI0505 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF5061
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3198
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3193
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3185
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3184