Parket bij de Hoge Raad, 05-06-2009 / 43853


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BD3571
Datum05-06-2009
InhoudsindicatieOmzetbelasting; artikel 9, lid 2, letter b juncto Tabel II, post a.6 Wet op de Omzetbelasting 1968, artikel 12 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Nultarief intracommunautaire levering. Bewijs van vervoer naar een andere lidstaat?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BD3571 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BC9544 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BM9147 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BD3571 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW5440 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW5410 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW5414
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BW5395
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR2076
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW3411