Parket bij de Hoge Raad, 12-05-2009 / 01378/07 E


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BG1483
Datum12-05-2009
InhoudsindicatieOM-cassatie. Economisch delict. In het licht van de omstandigheid dat het Hof ervan is uitgegaan dat van een schijnconstructie sprake is, is diens oordeel dat de verstrekte adviezen en de onduidelijkheid over de toepassing van de bij en krachtens de Wet herstructurering varkenshouderij gestelde regels, ertoe moet leiden dat het opzet, ook in voorwaardelijke zin, niet bewezen kan worden geacht, ontoereikend gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO5061 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV8527 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC6157 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC6913 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC9412 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AL4369 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG1483 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV6201 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AY4190 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI7097 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG1483 ★★