Parket bij de Hoge Raad, 10-07-2009 / 08/01578


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BG4156
Datum10-07-2009
InhoudsindicatieArt. 7, lid 2, Kostenwet invordering rijksbelastingen. Art. 11 en 12 Invorderingswet 1990. Art. 1 Eerste Protocol EVRM. Kosten betekening dwangbevel. Verweer dat geen aanmaning is ontvangen kan relevant zijn. Uitsluiting van dit verweer is in strijd met het Eerste Protocol bij het EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4156 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BC6280 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2006:BC6897
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:AF7182
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG4156 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0664 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO1303 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO2013 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BK8386 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BC6280 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO3632
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:29
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:382
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:381
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1312
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX1208
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN5564
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7023
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN0351