Parket bij de Hoge Raad, 03-02-2009 / 08/00470


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BG6577
Datum03-02-2009
InhoudsindicatieGetuigenverzoeken. Maatstaf. Bij schriftuur ex art. 410 Sv heeft de verdediging verzocht 3 getuigen op te roepen. Gelet op art. 418 jo. art. 288 Sv kon het Hof het verzoek slechts afwijzen op de in art. 288.1 Sv genoemde gronden. Uit zijn op het verzoek genomen beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering kan niet zonder meer volgen dat het Hof die maatstaf heeft aangelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG6577 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7083 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG6577 ★★★