Parket bij de Hoge Raad, 07-07-2009 / 08/00280


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BI4060
Datum07-07-2009
InhoudsindicatieHet Hof had op straffe van nietigheid uitdrukkelijk een met redenen omklede beslissing moeten geven op een verweer t.a.v. de strafbaarheid. Een zodanige beslissing komt in de bestreden uitspraak niet voor.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4060 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4060 ★★