Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2009 / 07/13499


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BI4736
Datum29-09-2009
InhoudsindicatieBewijs opzet. Verdachte is met X en hun dochter een kanaal ingereden. s Hofs oordeel dat verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de zich in de door hem bestuurde auto bevindende passagier X door zijn toedoen zou overlijden en dat derhalve zijn opzet (voorwaardelijk) op haar dood was gericht, is onjuist, noch onbegrijpelijk. Mede gelet op de aard van de handelingen, te weten kort gezegd het doelbewust met een auto met daarin X het kanaal inrijden, was het Hof niet gehouden zijn oordeel nader te motiveren, ook niet in het licht van de door de verdediging naar voren gebrachte contra-indicaties. De stelling dat verdachte geen opzet had op de levensberoving van X omdat hij niet de kans op zijn eigen dood op de koop toe heeft genomen (HR LJN ZD0139) noopte het Hof niet tot een nadere motivering, nu genoemd arrest een gevaarlijke verkeersmanoeuvre betrof, terwijl het hier niet gaat om zo een verkeersmanoeuvre maar om een doelbewuste, tegen X gerichte geweldshandeling. De omstandigheid dat het Hof verdachte heeft vrijgesproken van poging tot doodslag op zijn dochtertje op de grond dat het Hof niet de overtuiging had dat verdachte daartoe het (voorwaardelijke) opzet had, kan aan het voorgaande niet afdoen nu die vrijspraak en de daaraan gegeven motivering niet aan het oordeel van de HR zijn onderworpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ2169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:ZD0139 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6368 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1622 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2469
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:828
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2275
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL6742
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:2149
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:2148