Parket bij de Hoge Raad, 30-10-2009 / 08/00896


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BJ6020
Datum30-10-2009
InhoudsindicatieAansprakelijkheidsrecht. Procesrecht. Tijdens werktijd door collega-ambtenaar in greep genomen ambtenaar arbeidsongeschikt geraakt. In het kader van art. 6:170 BW te beantwoorden vraag of kans op fout collega-ambtenaar, als ondergeschikte van de gemeente, is vergroot door de opdracht zijn taak te verrichten; maatstaf: bestaat tussen fout werknemer en diens werk een zodanig verband dat de werkgever aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade. Geen formele rechtskracht van beslissing van Gemeente om schade niet te vergoeden. Het stond de benadeelde vrij zijn vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6020 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7713
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT3685
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6020 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7713
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5715
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2261
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7281
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:4512