Parket bij de Hoge Raad, 03-11-2009 / 07/10261


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BJ6744
Datum03-11-2009
InhoudsindicatieVerstek; aanwezigheidsrecht. Uit de stukken van het geding kan niet blijken dat de oproeping voor s Hofs terechtzitting aan het op de akte rechtsmiddel vermelde adres is verzonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dit niet is geschied. Daarom had het Hof, in aanmerking genomen dat de stukken van het geding niets behelzen waaruit kan volgen dat het in deze akte vermelde adres als achterhaald zou moeten worden beschouwd, niet zonder meer mogen aannemen dat verdachte vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht om ttz. in h.b. aanwezig te zijn. Het Hof had ervan blijk moeten geven te hebben onderzocht of er reden was om het onderzoek ttz. te schorsen teneinde verdachte in de gelegenheid te stellen alsnog bij het onderzoek ttz. aanwezig te zijn. Van een zodanig onderzoek blijkt niet. Dat verzuim leidt tot nietigheid van het onderzoek ttz. in h.b. en de naar aanleiding daarvan gegeven uitspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3610 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6744 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AP0252 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5594 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW0161 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX9180 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0495 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD7800 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC8644 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6744 ★★★