Parket bij de Hoge Raad, 03-11-2009 / 07/11189


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BJ6747
Datum03-11-2009
InhoudsindicatieVerbeurdverklaring. s Hofs oordeel dat de onder verdachte inbeslaggenomen geldbedragen een zogenoemd bedrijfskapitaal vormen met behulp waarvan het onder 1 bewezenverklaarde feit is begaan dan wel voorbereid en dat dit geld daarom vatbaar is voor verbeurdverklaring, geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent het bepaalde in art. 33a.1.c Sr. In het licht van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, waaruit kan worden afgeleid dat verdachte meer dan eens betrokken is geweest bij mensensmokkel, is dit oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ4668
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6747
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6747