Parket bij de Hoge Raad, 15-12-2009 / 07/10760


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BJ9783
Datum15-12-2009
InhoudsindicatieGetuigenverzoek. Maatstaf. Begrijpelijkheid. Het Hof heeft de juiste maatstaf toegepast bij de beoordeling van het verzoek tot het horen van X als getuige. Aan het verzoek is ten grondslag is gelegd dat X en niet verdachte vanaf 04-03-2003 feitelijk verantwoordelijk was voor de in de tll. bedoelde gedragingen. In dat licht is s Hofs oordeel dat het verzoek moet worden afgewezen omdat het daartoe geen noodzaak aanwezig acht nu noch uit de stukken, noch uit het verhandelde ttz. in hb aannemelijk is geworden dat de uitschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel (op dit punt) onjuist zou zijn, niet zonder meer begrijpelijk. Het Hof heeft daarmee de mogelijkheid opengelaten dat, naar de verdediging kennelijk aannemelijk beoogde te maken, verdachte vanaf 04-03-2003 geen feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen van de vennootschap. De enkele omstandigheid dat verdachte als enig bestuurder van die vennootschap stond ingeschreven, brengt immers niet zonder meer mee dat hij als feitelijke leidinggever van die gedragingen kan worden aangemerkt (vgl. HR LJN AP1508).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1508 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9783 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9783 ★★