Parket bij de Hoge Raad, 17-11-2009 / 08/02155 P


ECLIECLI:NL:PHR:2009:BJ9923
Datum17-11-2009
InhoudsindicatieProfijtontneming. Afwijzing getuigenverzoeken. Vzv. het Hof al niet op ontoelaatbare wijze is vooruitgelopen op wat de getuigen zouden verklaren, is, in het licht van hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en in aanmerking genomen dat het Hof bij de berekening van het voordeel de met de coca´neverkopen aan genoemde getuigen behaalde opbrengst heeft betrokken, niet zonder meer begrijpelijk waarom redelijkerwijs valt aan te nemen dat door het niet horen van de bedoelde getuigen de betrokkene niet in zijn verdediging wordt geschaad.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9923
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9923