Parket bij de Hoge Raad, 05-01-2010 / 08/00570


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BK3501
Datum05-01-2010
Inhoudsindicatie1. Art. 359.3 Sv. 2. Ontvankelijkheid OM. Ad 1. Uit de bewoordingen van art. 359.3 Sv volgt dat deze bepaling in ieder geval geen toepassing kan vinden indien door of namens de verdachte ttz. vrijspraak is bepleit. s Hofs (kennelijke) oordeel dat i.c. kon worden volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv, is nu de raadsman vrijspraak heeft bepleit, derhalve onjuist. Ad 2. Het Hof heeft mede uit de omstandigheid dat aangeefster beklag a.b.i. art. 12 Sv heeft gedaan, afgeleid dat zij de bedoeling had dat een vervolging tegen verdachte zou worden ingesteld. Het daarin besloten liggende oordeel dat zij een klacht i.d.z.v. art. 164.1 Sv heeft gedaan, is onjuist noch onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA0424 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3501 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BA0425 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6708 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3501 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8171