Parket bij de Hoge Raad, 20-04-2010 / 08/02698


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL1485
Datum20-04-2010
InhoudsindicatieGeen beslissing Hof op verweer aangaande overschrijding van de redelijke termijn. Dat is een verweer waaromtrent het Hof op straffe van nietigheid uitdrukkelijk een met redenen omklede beslissing had moeten geven. De HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB2946 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1485 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1485 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN9173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9347 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4837
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9532
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU2012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2001