Parket bij de Hoge Raad, 29-06-2010 / 08/03388


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL1493
Datum29-06-2010
InhoudsindicatieArt. 359.2 Sv, uos. Het standpunt van de raadsman omtrent het ontbreken van steunbewijs vindt in voldoende mate zijn weerlegging in de door het Hof gebezigde bewijsvoering. Art. 359.2 Sv noopte het Hof niet de bestreden uitspraak in dit opzicht nader te motiveren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1493 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8961 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0265 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2007:BB2405
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2005:AU3810
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2005:AT4761
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL1493 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1890 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★