Parket bij de Hoge Raad, 12-03-2010 / 09/05184


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL2278
Datum12-03-2010
InhoudsindicatieBOPZ. Voorwaardelijke machtiging; omstandigheid dat beslissing in strijd met art. 14a lid 4 jo art. 9 lid 1 Wet Bopz niet zo spoedig mogelijk is gegeven leidt niet tot afwijzing verzoek van de officier van justitie (vgl. HR 20 oktober 1989, nr. 7687, LJN AD0908, NJ 1990, 27); ontbreken van voldoende recente geneeskundige verklaring.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD7583 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0384 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA7479
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL2278
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL2278