Parket bij de Hoge Raad, 18-05-2010 / 07/13546


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL4041
Datum18-05-2010
InhoudsindicatieBewijsklacht. Geklaagd wordt dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte een hem onbekende koffer en tas in de schuur en op de zolder heeft gezien en dat hij daarin niet heeft gekeken, en dat het Hof in zijn overweging niet met voldoende mate van nauwkeurigheid het bewijsmiddel heeft aangegeven waaraan het die feiten heeft ontleend. De klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zonder meer duidelijk is dat het Hof heeft gedoeld op de door verdachte t.t.z. in hb afgelegde verklaring.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5858 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL4041 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI3413 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL4041 ★★★