Parket bij de Hoge Raad, 28-05-2010 / 08/04343


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL4082
Datum28-05-2010
InhoudsindicatieEuropees recht; verbintenissenrecht; in strijd met art. 88 lid 3 EG (art. 108 lid 3 VWEU) verleende staatssteun bestaande uit verstrekking van een garantie aan een kredietgever met als gevolg dat de kredietnemer in staat was van die kredietgever een krediet te verkrijgen dat hem onder normale marktcondities niet ter beschikking zou zijn gesteld; vernietigbaarheid rechtshandeling krachtens art. 3:40 lid 2 BW; nationale rechterlijke autoriteiten moeten een verzoek om teruggave van onrechtmatig verleende steun in beginsel toewijzen; prejudiciŽle vraag aan HvJEU of de nationale rechterlijke instantie in het kader van haar verplichting tot ongedaanmaking van de gevolgen van die onrechtmatige steunmaatregel, gehouden, althans bevoegd is tot ongedaanmaking van de garantie, ook indien dit laatste niet tevens ertoe leidt dat het onder de garantie verleende krediet wordt ongedaan gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT6370 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BD6981 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5401 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2007:AZ6902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL4082
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF1882
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2008:BD6981 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY0539 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY6102 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2790
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0539
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6167
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL4082
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3300
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6780
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5591