Parket bij de Hoge Raad, 18-05-2010 / 07/12453 P


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL5538
Datum18-05-2010
InhoudsindicatieProfijtontneming. 1. Verwerping gevoerd verweer. 2. Bewijs hoeveelheid heroïne. Ad 1. s Hofs ordeel geeft, ook in het licht van het in het middel genoemde en tevens door het Hof aangehaalde arrest van het EHRM van 1 maart 2007, NJ 2007, 349 (Geerings tegen Nederland) geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ad 2. De klacht treft, gelet op de inhoud van het weergegeven bewijsmiddel evenmin doel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG6304 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5538 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5538 ★★