Parket bij de Hoge Raad, 08-06-2010 / 08/03667


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BL7697
Datum08-06-2010
Inhoudsindicatie1. Begin redelijke termijn. 2. Overschrijding redelijke termijn. Ad. 1 s Hofs oordeel dat als beginpunt van de redelijke termijn de dag dat verdachte inverzekering is gesteld moet gelden en niet de dag dat i.h.k.v. een Duits rechtshulpverzoek een doorzoeking heeft plaatsgevonden, is onjuist noch onbegrijpelijk. Ad 2. s Hofs oordeel dat i.c. geen sprake was van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting in aanmerking genomen dat in e.a. en in h.b. telkens meer dan 2 jr zijn verstreken en het Hof niets heeft vastgesteld omtrent omstandigheden die die overschrijding zouden kunnen rechtvaardigen. De HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en vermindert de opgelegde gevangenisstraf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7697 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AR3709 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD7004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BD0391
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL7697 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY5446
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BD0391