Parket bij de Hoge Raad, 13-07-2010 / 08/01413


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BM3637
Datum13-07-2010
InhoudsindicatieArt. 359.2 Sv. Hetgeen t.t.z. door de raadsman is aangevoerd m.b.t. verklaring van de aangeefster kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Het Hof is daarvan afgeweken door die verklaring voor het bewijs te bezigen, maar heeft in strijd met art. 359.2 Sv niet i.h.b. de redenen opgegeven die daartoe hebben geleid. Dat leidt tot nietigheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY8961 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0265 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ9353 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC3748 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF3304 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB7085 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD1752 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX9408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6753
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN8383