Parket bij de Hoge Raad, 09-07-2010 / 09/01790


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BM3912
Datum09-07-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht/appèlprocesrecht. Verkoop kavels. Vordering tot vergoeding voor verschil tussen oppervlakte volgens opmeting door kadaster en volgens opmeting door landmeter op grond van een daarvoor in de akte van levering vermeld bedrag per vierkante meter. Doel hoger beroep. Hoger beroep strekt er mede toe de appellerende partij gelegenheid te bieden tot verbetering en aanvulling van in eerste aanleg betrokken stellingen. terughoudendheid vereist bij aannemen verlies van recht om in appèl voor het eerst een bepaalde stelling in te nemen (vgl. HR 22 januari 1999, NJ 1999, 715). Voor koerswijzing van partij in appel hoeft niet per definitie een verklaring te worden gegeven. Motivering. (art. 81 RO).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3912 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8895 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7319 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3912 ★★★★★