Parket bij de Hoge Raad, 12-10-2010 / 09/01130


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BN2352
Datum12-10-2010
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante r.o. uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft het verweer aldus opgevat dat het mede inhield dat verdachte voorafgaand aan de inverzekeringstelling de gelegenheid had moeten worden geboden een advocaat te raadplegen. Gelet op het vooropgestelde, heeft het Hof door het verweer te verwerpen op de grond dat verdachte een dergelijke aanspraak niet toekomt, blijk gegeven van een onjuiste rechtopvatting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN2352
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN2352