Parket bij de Hoge Raad, 16-11-2010 / 09/02843


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BN7086
Datum16-11-2010
InhoudsindicatieRedelijke termijn. Korting i.v.m. schending redelijke termijn op verbeurdverklaring? De HR hanteert als uitgangspunt dat geen vermindering v.z.v. al mogelijk wordt toegepast op een bijkomende straf, ook niet in een geval als i.c. waarin daarnaast niet een hoofdstraf is opgelegd. De HR volstaat gelet op de toepassing van art. 9a Sr met de constatering dat de redelijke termijn is overschreden. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6656 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7086 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7692 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7086 ★★