Parket bij de Hoge Raad, 23-11-2010 / 09/01538 P


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BN7103
Datum23-11-2010
InhoudsindicatieProfijtontneming. Redelijke termijn. Betrokkene bevond zich ten tijde van het instellen van het cassatieberoep tegen de onderhavige ontnemingsbeslissing niet in voorlopige hechtenis. Daarom geldt hier een inzendingstermijn van acht maanden (vgl. HR LJN BD2578).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BS1710
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP3942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP0770