Parket bij de Hoge Raad, 21-12-2010 / 09/02592


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BN9293
Datum21-12-2010
InhoudsindicatieRechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor (Salduz-verweer). De HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BH3079. Een verklaring die tot stand is gekomen in strijd met art. 6 EVRM, kan ook niet voor het bewijs worden gebruikt indien de verdachte nadien, na raadpleging van een advocaat dan wel met bijstand van een advocaat, een verklaring heeft afgelegd van dezelfde inhoud en/of strekking. Door het verweer te verwerpen op de grond dat verdachte - ook na 27 maart 2008 en met bijstand van zijn advocaat - zowel bij de politie als op de terechtzittingen van de rechtbank en het hof bekennende verklaringen heeft afgelegd en bedoelde verklaring tot het bewijs te bezigen, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9900 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5111 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4227 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6094 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9184
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4227
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:444
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9183
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9091
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9900