Parket bij de Hoge Raad, 21-12-2010 / 09/01837 J


ECLIECLI:NL:PHR:2010:BO1576
Datum21-12-2010
InhoudsindicatieJeugdzaak. Salduz-verweer. Door het namens verdachte gevoerde verweer te verwerpen op de gronden zoals door het Hof is gebezigd, heeft het Hof miskend dat verdachte in verband met zijn minderjarigheid recht heeft op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF7331 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BE9817 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU7084
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:831
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1576