Parket bij de Hoge Raad, 11-01-2011 / 08/03741 P


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BO3961
Datum11-01-2011
InhoudsindicatieProfijtontneming. s Hofs schatting van het wederrrechtelijk verkregen voordeel kan niet zonder meer worden ontleend aan de bewijsmiddelen, terwijl het Hof evenmin met voldoende mate van nauwkeurigheid het wettige bewijsmiddel heeft aangegeven waaraan het de voor die schatting redengevende feiten en omstandigheden heeft ontleend. Het betreft in het bijzonder de aan die schatting ten grondslag gelegde vaststellingen, zoals weergegeven in de conclusie van de AG. De bestreden uitspraak is derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5629 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2125 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD6238 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK7046
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO3961
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP0255
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO3961