Parket bij de Hoge Raad, 08-02-2011 / 09/01965


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BO9838
Datum08-02-2011
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Het Hof had er blijk van moeten geven te hebben onderzocht of verdachte is gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat voorafgaande aan het eerste politieverhoor en of hem de gelegenheid is geboden van dat recht gebruik te maken dan wel of hij daarvan ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. Nu het Hof - dat op 12 mei 2009 uitspraak heeft gedaan - dat heeft nagelaten, is de verwerping van het verweer ontoereikend gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC5961 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5241