Parket bij de Hoge Raad, 05-04-2011 / 09/00492


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP0294
Datum05-04-2011
Inhoudsindicatie(Gewoonte)witwassen. 1. Het middel dat klaagt over afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat de periode wanneer sprake is van (gewoonte)witwassen niet kan aanvangen voordat de van misdrijf afkomstige voorwerpen daadwerkelijk voorhanden zijn, faalt reeds omdat het eraan voorbijziet dat slechts van belang is dat het voorhanden hebben op enig moment binnen de in de bewezenverklaring vermelde periode is aangevangen en niet nodig is dat dat moment samenvalt met het begin van die periode. 2. Het middel dat klaagt dat het Hof zonder opgave van redenen is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat gewoontewitwassen een actieve handeling vereist, faalt eveneens. De opvatting waarop dit standpunt berust, inhoudend dat slechts sprake kan zijn van gewoontewitwassen a.b.i. art. 420ter Sr, indien de verdachte door actief handelen een gewoonte maakt van witwassen, vindt geen steun in het recht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2246 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8266 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC5969 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4714 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG4432 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF1196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0294 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0294 ★★