Parket bij de Hoge Raad, 04-03-2011 / 09/03105


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP1402
Datum04-03-2011
InhoudsindicatieFamilierecht; huwelijkse voorwaarden; beroep op verrekenbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248, lid 2 BW)? Procesrecht; verboden aanvulling feitelijke grondslag (art. 24 Rv)? Toelaten omvangrijke pleitnota ter mondelinge behandeling; aan feitenrechter voorbehouden procesbeleid. (81 RO)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO0197 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO7004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4209 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF7676 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX5381 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO2327 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB9613 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6344 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU6519 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO9550 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AD3978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1402
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ4488
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1402
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ4488
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3063
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:891