Parket bij de Hoge Raad, 19-04-2011 / 10/01869


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP5361
Datum19-04-2011
InhoudsindicatieSchending redelijke termijn in cassatie.Vuistregels HR LJN BD2578 m.b.t de redelijke termijn. In een geval waarin zowel de termijn waarbinnen de stukken moeten zijn ingezonden als de termijn waarbinnen uitspraak behoort te zijn gedaan zijn overschreden wordt bij de toe te passen vermindering slechts de overschrijding van één van die termijnen in aanmerking genomen en bij verschil de langste. HR ziet op dit moment geen aanleiding de in HR LJN BD2578 herijkte vuistregels aan te passen, nu deze vuistregels, die het resultaat zijn van een langer durende rechtsontwikkeling, i.b. een zekere duurzaamheid moeten hebben en het vraagstuk inzake de toekenning van schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn de aandacht heeft van de wetgever.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM0256 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5361 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC7604 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA6496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP5361 ★★★★★