Parket bij de Hoge Raad, 26-04-2011 / 09/02800


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP9336
Datum26-04-2011
Inhoudsindicatie1. Unus testis, nullus testis. Art. 342.2 Sv. Het Hof heeft gemotiveerd uiteengezet dat en waarom het van oordeel is dat de verklaringen van aangeefsters voldoende steun vinden in het overige gebezigde bewijsmateriaal. Dat oordeel geeft niet blijk van miskenning van art. 342.2 Sv, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. 2. De opvatting dat (bedreiging met) geweld en/of een andere feitelijkheid niet kan worden gepleegd zowel teneinde het slachtoffer te dwingen tot het ondergaan van seksuele handelingen als teneinde een diefstal gemakkelijk te maken om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf de vlucht mogelijk te maken, vindt in haar algemeenheid geen steun in het recht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2094 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9336 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9336 ★★★