Parket bij de Hoge Raad, 26-04-2011 / 09/03096


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BP9344
Datum26-04-2011
InhoudsindicatieStrafmotivering. Het middel, dat klaagt dat het Hof bij de oplegging van de straf en maatregel ten onrechte rekening heeft gehouden met strafbare feiten ter zake waarvan de verdachte nog niet onherroepelijk was veroordeeld, is terecht voorgesteld. Het Hof heeft bij de oplegging van de straf en maatregel in aanmerking genomen dat de verdachte in de gelijktijdig behandelde strafzaak ook voor ernstige zedendelicten is veroordeeld. Deze strafzaak is in cassatie aanhangig onder nr. 09/02800 en dus nog niet onherroepelijk. De verdachte mist echter belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak aangezien in die zaak het cassatieberoep wordt verworpen voor zover dat betrekking heeft op de door het Hof bedoelde zedendelicten en de veroordeling van de verdachte ter zake van deze delicten daardoor onherroepelijk wordt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1311 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9344 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV7970 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU6776
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9344 ★★★