Parket bij de Hoge Raad, 16-09-2011 / 10/00372


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ2213
Datum16-09-2011
InhoudsindicatieNederlands Mededingingsrecht. Vraag of een als duurovereenkomst te kwalificeren overeenkomst tot stand is gekomen; eenzijdige gerichte rechtshandelingen als de opzegging van een duurovereenkomst kunnen ook getroffen worden door de nietigheidssanctie van art. 6 lid 2 Mededingingswet; opzegging duurovereenkomst in strijd met art. 6 Mededingingswet leidt tot absolute nietigheid en behoeft niet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te worden getoetst; opzegging duurovereenkomst als sluitstuk van onderling afgestemde feitelijke gedraging; merkbaarheidsvereiste; de omstandigheid dat er sprake is van een doelbeperking rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat een concurrentiebeperking altijd als merkbaar dient te worden gekwalificeerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG3582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3821 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2005:AU8309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2007:BC1396 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9439 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AD5352 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO7122 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ9567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV1085 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX0258 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ9567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:777 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1827
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV5550