Parket bij de Hoge Raad, 27-09-2011 / 10/01624


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ3158
Datum27-09-2011
InhoudsindicatieArt. 359.3 Sv: bekennende verdachte. HR stelt HR LJN AX5776 voorop. De uitleg van het Hof dat de verklaring van de verdachte inhoudende: De overige feiten geef ik toe in die zin moet worden uitgelegd dat de verdachte een deel van het bewezenverklaarde bekent geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX5776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3158 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4818 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3158 ★★★