Parket bij de Hoge Raad, 08-07-2011 / 10/00425


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ3514
Datum08-07-2011
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Schade werknemer als gevolg van blootstelling tijdens uitoefening werkzaamheden aan voor de gezondheid gevaarlijke concentratie van stoffen. Stelplicht en bewijslastverdeling. Ingevolge art. 7:658 lid 2 BW dient de werknemer te stellen en zo nodig te bewijzen gedurende zijn werkzaamheden te zijn blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en aannemelijk te maken dat hij lijdt aan een ziekte of gezondheidsklacht die door die blootstelling kan zijn veroorzaakt (vgl. HR 17 november 2000, NJ 2001/596). Beoordeling rapport deskundige. Rechter dient ter beantwoording van de vraag of hij de conclusies van deskundige zal volgen, alle ter zake door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen en op basis van die aangevoerde stellingen in volle omvang te toetsen of aanleiding bestaat van de in het rapport geformuleerde conclusies af te wijken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN6196 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AN8478 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8369 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB5172 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF8875 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW6166 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3514 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS4406 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK4476 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO3170 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2310 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3148 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG4014 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG5859 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC3379 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AW6167 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM9757 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE2117 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3514 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BY8580