Parket bij de Hoge Raad, 08-07-2011 / 11/00894


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ3883
Datum08-07-2011
InhoudsindicatieWet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Verzet op de voet van art. 29 lid 1 Wgbz tegen beslissing griffier bij de Hoge Raad om griffierechten te heffen bij verzoek de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling uit te spreken, gegrond. Art. 4 lid 2, aanhef en onder i, Wgbz dient aldus te worden uitgelegd dat niet alleen in eerste aanleg, maar ook in hoger beroep en in cassatie geen griffierecht verschuldigd is door personen wier verzoekschrift is gericht op toepassing van de schuldsaneringsregeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3883 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ9223 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6284 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9393 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI3571 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1264
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP7242
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN0239
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2001:AE0864
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2001:AD5147
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV2020 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3883 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU4020 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2663
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU4020
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3348
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BS8932
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV1408