Parket bij de Hoge Raad, 12-07-2011 / 10/02266


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ6748
Datum12-07-2011
InhoudsindicatieBewijsklacht, inhoudende dat tot het bewijs gebezigde verklaring niet redengevend is voor de bewezenverklaring, faalt. HR: Kennelijk heeft het Hof de voor het bewijs gebezigde verklaring van de verdachte aldus opgevat dat zij bijdraagt aan de overtuiging inzake de juistheid van hetgeen in andere bewijsmiddelen is gerelateerd omtrent hetgeen is bevonden in het onderzoek dat naar aanleiding van die verklaring is ingesteld. Aldus verstaan kan deze verklaring mede gelet op de bewezenverklaringen waarin de onjuistheid van de verklaringen van de verdachte een belangrijke rol vervullen redengevende kracht niet worden ontzegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX6411 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG5966 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN0526 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF1182 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI4699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF5578 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6748
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV3442 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6748