Parket bij de Hoge Raad, 13-09-2011 / 10/02397


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BQ8907
Datum13-09-2011
InhoudsindicatieRechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor (Salduz-verweer). Art. 359a Sv, vormverzuim. HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft vastgesteld dat sprake is van een vormverzuim. Wat betreft het daaraan te verbinden gevolg heeft het Hof miskend dat een dergelijk verzuim behoudens een tweetal door de HR genoemde uitzonderingen zonder meer tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Doen die uitzonderingen zich niet voor dan zal de desbetreffende verklaring van verdachte niet voor het bewijs mogen worden gebruikt en is er geen plaats meer voor een nadere afweging in het licht van de beoordelingsfactoren van art. 359a.2 Sv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8907 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9900 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8907 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5111 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5640 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2737
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5640
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3504